Usługi

„We deliver functionality, not the code”

InterconSystems to software house specjalizujący się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw.

Działalność spółki wykracza poza tradycyjne pojmowanie roli twórcy oprogramowania biznesowego. Jej rolą jest bowiem zaspokajanie realnych potrzeb biznesowych poprzez dostarczanie dedykowanego oprogramowania oraz wsparcia w postaci usług związanych z doradztwem biznesowym.

Obszarem specjalizacji spółki jest wdrażanie gotowych systemów optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych w zakresie przetwarzania i analizy danych.


Wysoka jakość oferowanych usług to rezultat połączenia:

 • know-how technologicznego i biznesowego zdobywanego przez firmę od 15 lat,
 • unikalnej wiedzy zatrudnianych konsultantów i architektów oraz
 • praktycznych doświadczeń wyniesionych z realizacji z setek projektów prowadzonych dla największych polskich przedsiębiorstw.

Na przestrzeni ostatnich lat, występowaliśmy w różnorodnych rolach uwzględniających bieżące zapotrzebowanie naszych klientów udowadniając w ten sposób elastyczność i otwartość na każdą formę współpracy. Mieliśmy okazję wspierać naszych partnerów jako:

 • samodzielny dostawca oprogramowania,
 • dostawca odpowiedzialny za project management,
 • zewnętrzny partner wspierający zasoby własne,
 • dostawca/poddostawca komponentów,
 • projektant graficznych interfejsów użytkownika,
 • dostawca rozwiązań integracyjnych,
 • dostawca outsourcingu wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich w obszarze IT,
 • dostawca outsourcingu w obszarze logistyki i obsługi formalnej projektów,
 • dostawca usług konsultingowych i analizy rozwiązań, struktury informacji, bezpieczeństwa danych i systemów czy też
 • dostawca badań użyteczności oraz funkcjonalności interfejsów użytkownika końcowego.