Outsourcing
Usług IT

Outsoucing usług IT pozwala na skupienie uwagi na podstawowym, z punktu widzenia efektów działalności, obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa jakim jest rozwój oferty, procesy marketingowe czy sprzedaż. Przeniesienie skupienia firmy z obszaru funkcji pomocniczych (jakimi w większości przypadków jest sfera IT) na obszar

Szeroki zakres kompetencji pozwala na przejęcie odpowiedzialności za obszary, których bezpośrednie utrzymywanie, ze względu na:

  • niewielką skalę przy wysokich potrzebach w zakresie kompetencji lub
  • dużą skalę i związane z nimi wysokie nakłady inwestycyjne

pozbawione jest ekonomicznego uzasadnienia.

Równie istotnym czynnikiem może być czas niezbędny do zapewnienia własnych zasobów w odpowiedniej do potrzeb ilości, który w sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego może być czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce projektu.