Projektowanie systemów

InterconSystems posiada szerokie doświadczenia związane z tworzeniem gotowych systemów automatyzujących określone funkcje przedsiębiorstwa.

Wdrażane przez spółkę rozwiązania służą zwiększeniu efektywności w wyznaczonych obszarach biznesowych takich jak:

  • Prowadzenie sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych on-line,
  • Zarządzanie procesami akceptacji wniosków internetowych,
  • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie,
  • System obiegu dokumentów czy
  • Wielu innych obszarów pozwalających na automatyzację.

Działalność firmy skupia się na oferowaniu kompleksowych rozwiązań uwzględniających potrzeby organizacyjne oraz uwarunkowania technologiczne (potrzeba integracji z innymi systemami). Projektowane rozwiązania pozwalają również na optymalizację kosztową przejmowanych przez nie funkcji. Pozytywne efekty ekonomiczne związane są przede wszystkim z:

  • Większą wydajnością systemu (automatyzacja) w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych,
  • Skróceniem czasu realizacji zadań,
  • Eliminacją błędów,
  • Możliwością szczegółowych analiz i dalszego doskonalenia przebiegu procesu.