Doradztwo GUI

„Professional knowledge vs. customer needs”

InterconSystems posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenie interface’ów rozwiązań webowych i aplikacji, które używane są każdego dnia przez setki tysięcy europejskich użytkowników internetu. Wiedza zgromadzona na przestrzeni ostatnich piętnastu lat tworzenia rozwiązań jest kluczowym elementem w procesie dostosowywania rozwiązań do potrzeb użytkowników.

Konsultanci InterconSystems opracowują gotowe koncepcje sposobu interakcji systemów z użytkownikami opierając się na własnym doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz obserwowanych tendencjach w zakresie kierunków rozwoju rozwiązań w zakresie użyteczności (usability) czy UX (userexperience) serwisów i aplikacji.

Mając świadomość przewagi potrzeb użytkownika ponad subiektywnymi ocenami ekspertów, spółka InterconSystems stworzyła w Warszawie laboratorium badawcze wykorzystywane do prowadzenia testów i badań na użytkownikach sieci. W ramach realizowanych projektów spółka zapewnia:

 • optymalny dobór grupy docelowej,
 • tworzenie scenariuszy badań,
 • przygotowanie makiet na potrzeby badania,
 • prowadzenie badań przez profesjonalnych moderatorów,
 • rejestrację przebiegu badania,
 • jego dokładny opis i raportowanie rezultatów.

InterconSystems może zaoferować profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • Analiz eksperckich istniejących rozwiązań,
 • Analiz i benchmarków branżowych w obszarach związanych z użytecznością i stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi,
 • Projektowania struktur serwisów i architektury informacji,
 • Tworzenia makiet i prototypów funkcjonalnych,
 • Projektowania rozwiązań graficznych,
 • Copywriting’u (tworzenie treści z uwzględnieniem specyfiki branży oraz wymagań SEO)
 • Prowadzenia testów i badań z użytkownikami (badania fokusowe, sortowanie kart, wywiady indywidualne).