Outsourcing
Contact Centre

InterconSystems pozwala swoim partneromskupić się na podstawowym obszarze prowadzonego przez nich biznesu przejmując od nich funkcje pomocnicze wspierające kluczowe procesy w firmie.

Spółka oferuje możliwość stworzenia zewnętrznego Contact Center przejmującego pełen zakresodpowiedzialności za utrzymanie bieżącego kontaktu z otoczeniem (aktualnymi klientami lub prospektami).

Do podstawowych obszarów, w których wsparcie InterconSystems może być efektywnym rozwiązaniem, możemy zaliczyć:

  • Obsługę klasycznego callcenter (infolinia firmowa),
  • Obsługę nowoczesnych kanałów komunikacji takich jak chat czy korespondencja elektroniczna,
  • Obsługę wniosków elektronicznych wraz ze wsparciem w obszarze integracji z dotychczasową infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa,
  • Obsługę korespondencji tradycyjnej.