Projektowanie interface'ów

Zespół badawczy InterconSystems odpowiada za kompleksowe prowadzenie projektów badawczych i wdrożeniowychiw obszarze projektowania rozwiązań UI aplikacji i rozwiązań webowych. Źródłem sukcesu każdego z projektów jest zapewnienie maksymalnego poziomu satysfakcji użytkownika i związanych z nią wymiernych korzyści biznesowych dla przedsiębiorstwa.

Spółka posiada w portfolio wiele projektów związanych z projektowaniem interface’ów graficznych (Graphical User Interface) na potrzeby rozbudowanych systemów informatycznych.

Posiadane przez firmę kompetencje, budowane w oparciu o doświadczenia gromadzone podczas projektowania największych systemów w kraju, skupiają się wokół projektowania takich obszarów jak:

  • Serwisy internetowe,
  • Serwisy i aplikacje transakcyjne,
  • Aplikacje i rozwiązania core’owe,
  • Rozwiązania intranetowe.

Spółka zajmuje się tworzeniem koncepcji na potrzeby własnych projektów jak również występuje w roli zewnętrznego doradcy przy wdrożeniach realizowanych wewnętrznie w ramach organizacji. W ramach poszczególnych projektów spółka oferuje wsparcie w zakresie projektowania:

  • struktury funkcjonalnej aplikacji,
  • architektury informacji,
  • metod interakcji czy
  • kompletnych rozwiązań graficznych.