Projektowanie procesów

Bliska współpraca z przedsiębiorstwami korzystającymi z rozwiązań InterconSystems pozwoliła zbudować własny zespół konsultantów biznesowych posiadających szerokie kompetencje w zakresie wymagań biznesowych w wielu branżach.

Wszędzie tam, gdzie właściwe zarządzanie danymi stanowi ważny element sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, rozwiązania spółki mogą stanowić realne wsparcie możliwości pracy przetwarzania surowych danych w wartościową informację (z punktu widzenia operacyjnego) i wiedzę istotną dla podejmowania właściwych działań strategicznych.

Doświadczenia i kompetencje specjalistów InterconSystems, zarezerwowane do tej pory dla wewnętrznych jednostek w poszczególnych przedsiębiorstwach, mogą stanowić realne wsparcie w zakresie innowacyjnych rozwiązań funkcjonalno-systemowych w kolejnych organizacyjach.Unikalna wiedza poparta praktycznym doświadczeniem wyniesionych z wcześniejszych projektów może być cennym źródłem inspiracji technologiczno-organizacyjnej i wartościowej wiedzy dotyczącej interakcji procesów z otoczeniem biznesowym.