Utrzymanie

Usługi w zakresie utrzymania infrastruktury wymagają szczególnego potencjału w obszarze zasobów ludzkich i technologicznych. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania kluczowych elementów systemów biznesowych wymaga bowiem perfekcji obu tych czynników:

  • sprzętowego - w codziennej eksploatacji oraz
  • potencjału ludzkiego - w przypadku wystąpienia sytuacji niestandardowych i nieprzewidywalnych.

InterconSystems oferuje elastyczne kosztowo rozwiązania pozwalające dopasować szczegółowy zakres warunków SLA (Service Level Agreement) do realnych potrzeb, wynikających z oczekiwań biznesowych (redukcja wydatków związanych z przeszacowaniem zapotrzebowania), a jednocześnie uniknąć sytuacji krytycznych będących efektem niedoszacowania zasobów.

Zasoby wytworzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat funkcjonowania pozwalają na oferowanie rozwiązań dopasowanych do skali największych przedsięwzięć informatycznych wymagających potężnego wsparcia w bieżącej działalności lub rozwiązań wymagających okresowego zwiększenia zapotrzebowania na usługi utrzymaniowe.

Oprócz dużej skali działania, o sile InterconSystems stanowią również autorskie rozwiązania sprawdzone w najbardziej wymagającym otoczeniu na krajowym rynku, które pozwalają na minimalizację ryzyka biznesowego.