Projektowanie

Połączenie ramach w jednej organizacji kompetencji związanych z procesem tworzenia aplikacji oraz doświadczeniem w zakresie optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, pozwala na precyzyjne szacowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej.

Świadomość potrzeb biznesowych i możliwości technologicznych połączona ze zrozumieniem ograniczeń organizacyjnych i realiów budżetowych pozwala na tworzenie koncepcji o optymalnym kształcie pod względem funkcjonalności i kosztów pozyskania oprogramowania.

InterconSystems potrafi skutecznie przekładać wymagania biznesowe na konkretne rozwiązania technologiczne odpowiadające realnym ramom czasowym niezbędnym do przeprowadzenia wdrożenia i możliwościom budżetowym projektów.

Firma zajmuje się projektowaniem:

  • Systemów – gotowych rozwiązań odpowiadających zapotrzebowaniu ze strony organizacji klienta,
  • Interface’ów – graficznych reprezentacji funkcjonalności aplikacji,
  • Procesów – całościowych koncepcji funkcjonowania poszczególnych obszarów biznesowych.