Wsparcie

InterconSystems oferuje wsparcie przedsiębiorstw w obszarze profesjonalnych usług informatycznych obejmujących takie obszary jak:

  • Zarządzanie zasobami infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw,
  • Obsługa pojedynczych systemów lub wydzielonych procesów w ramach organizacji,
  • Specjalistyczne doradztwo projektowe.