Utrzymanie systemów

InterconSystems zapewnia wsparcie przy bieżącej eksploatacji systemów biorąc na siebie odpowiedzialność za utrzymanie rozwiązania w optymalnej konfiguracji pozwalającej wykorzystywać w pełni jego funkcjonalność przez użytkowników biznesowych.

Elastyczne standardy działania zakładają możliwość bieżącej modyfikacji rozwiązań i dopasowywanie ich do zmian zachodzących w otoczeniu.Proaktywne nastawienie, bieżąca ocena wykorzystania zasobów orazregularnie dokonywana analiza skuteczności podejmowanych działań prowadzą do nieustannej poprawy efektywności całego systemu.