Outsourcing

InterconSystems oferuje rozwiązania pozwalające na natychmiastowe i znaczące podniesienie kompetencji technologicznych przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie zewnętrznych zasobów wiedzy czy specjalistycznej infrastruktury. Oferta skierowana jest do organizacji, w których zwiększone zapotrzebowanie na możliwości w zakresie IT ma charakter incydentalny.

Korzystając z wiedzy i doświadczeń analityków i konsultantów InterconSystems, klienci zyskują niezbędne, określone czasowo wsparcie bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z budową kompetencji i ich utrzymywaniem w dłuższym okresie.

Oprócz efektywności kosztowej związanej z unikaniem kosztów o charakterze inwestycyjnym, współpraca z InterconSystems pozwala na obiektywną i konstruktywną ocenę podejmowanych aktywności w obszarze IT przez specjalistów o bogatym doświadczeniu praktycznym. Zewnętrzna optyka w spojrzeniu na obszar styku technologii z biznesem pozwala bowiem na odkrywanie źródeł nowego potencjału rozwojowego organizacji.