Outsourcing
eCommerce

Sprawdzone rozwiązania InterconSystems umożliwiają przejęcie pełnej obsługi i odpowiedzialności za realizację najbardziej złożonych procesów e-commerce stanowiących znaczące wsparcie prowadzonej działalności.

W ramach posiadanych kompetencji, spółka oferuje rozwiązania służące do:

  • Obsługi zamówień i wniosków elektronicznych,
  • Obsługi sprzedaży biletów lub produktów finansowych,
  • Obsługi formularzy on-line dotyczących sprzedaży złożonych produktów ubezpieczeniowych.

Oferta obejmuje swym zakresem cały obszar związany ze specyfiką elektronicznego kanału komunikacji i zapewnia wsparcie następujących obszarów:

  • Prowadzenie działań promocji sprzedaży,
  • Zarządzanie formularzami sprzedażowymi,
  • Optymalizacja skuteczności pozyskiwania leadów,
  • Automatyczna obsługę złożonych zleceń/wniosków,
  • Wstępna kwalifikacja i wykrywanie nadużyć,
  • Integracja z podstawowymi systemami przedsiębiorstwa,
  • Obsługa systemu rozliczeń finansowych.

Bazując na doświadczeniach gromadzonych podczas wielu wcześniejszych realizacji, InterconSystems daje gwarancjęsprawnego i korzystnego ekonomicznie przygotowania kompletnego zaplecza funkcjonalnego (technologicznego i operacyjnego) służącego obsłudze procesów związanych z transakcjami internetowymi.