Produkty

„We deliver functionality, not the code”

Oferta gotowych rozwiązań technologicznych to efekt wieloletnich doświadczeń ze współpracy z wymagającymi klientami. Wszystkie z oferowanych produktów miały swój początek w autorskich projektach InterconSystems realizowanych na potrzeby pojedynczych projektów, których sukces i zainteresowanie ze strony innych podmiotów wpłynęły na podjęcie decyzji o dalszym rozwoju technologii.

Możliwość oparcia systemu na gotowych komponentach to rozwiązanie pozwalające na znaczne skrócenie czasu wdrożenia i wykorzystanie najlepszych praktyk rynkowych. To jednocześnie gwarancja najwyższej jakości, potwierdzonej przez dotychczasowych użytkowników oprogramowania, i dostęp do bieżących aktualizacji dzięki nieustannemu rozwojowi aplikacji.


Pomimo jednolitej struktury oprogramowania, poszczególne moduły posiadają możliwość implementacji w różnych środowiskach programistycznych. Elastyczność stosowanych rozwiązań pozwala również na uwzględnienie specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw i dopasowanie do szczegółowego zakresu zgłaszanych potrzeb.