Rozwiązania
dedykowane

InterconSystems to szerokie kompetencje biznesowe pozwalające przełożyć oczekiwania klienta na dopasowaną architekturę IT, która pozwalaprzekształcać pojedyncze informacje na cenną wiedzę zarządczą.

Oferta rozwiązań dedykowanych skupiona jest w obszarach:

  • Sprzedaży,
  • Obsługi transakcji,
  • Prezentacji informacji,
  • Finansowym i rozliczeniowym oraz
  • Procesów backoffice.

Posiadając bogate doświadczenia wyniesione z wdrożeń oprogramowania w organizacjach nastawionych na pełne wykorzystanie posiadanych danych (bankowość, ubezpieczenia, e-commerce), InterconSystems oferuje tworzenie oprogramowania mającego na celu:

  • Automatyzację procesów,
  • Obniżenie kosztów zmiennych ich obsługi,
  • Zwiększenie skali i elastyczności działalności.

Ważną zaletą oferowanych rozwiązań jest ich niezależność technologiczna pozwalająca na implementację w różnych środowiskach programistycznych i integrację z istniejącymi systemami wewnątrz organizacji. Dzięki takiej charakterystyce oprogramowanie InterconSystems pozwala na agregowanie danych dostępnych w ramach rozproszonych dotychczas systemów i szersze wykorzystanie gromadzonej w nich informacji.