Budowa rozwiązań

InterconSystems to software house z dużymi kompetencjami w zakresie opracowywania modeli funkcjonalnych rozwiązań, projektowania architektury oprogramowania i tworzenia kodu źródłowego gotowych aplikacji.

Dziesiątki udanych wdrożeń oprogramowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą to podstawowy atut oferty spółki. Przykłady działających systemów opartych o rozwiązania InterconSystems pokazują zdolności w zakresie tworzeniasystemów zdolnych do obsługi tysięcy transakcji jednocześnie przy zachowaniu stabilności infrastruktury.

Rozumiejąc nadrzędną rolę potrzeb biznesowych w stosunku do tworzonej przez siebie technologii, spółka wykorzystuje nowoczesne metody zarządzania projektami informatycznymi umożliwiające bieżące kontrolowanie postępów prac i dopasowywanie rozwiązań do potrzeb zgłaszanych przez właścicieli biznesowych projektu.