UniSystem

Rozwiązanie bankowości elektronicznej do pozyskiwania nowych klientów oraz procedowania wniosków o nowe produkty i usługi

UniSystem to rozwiązanie bankowości elektronicznej wspierające uruchamianie rachunków oraz umożliwiające cross-selling i up-selling produktów i usług bankowych online – w dowolnym czasie i miejscu. Ponieważ może być w pełni zintegrowane z serwisem internetowym banku, z jego systemem transakcyjnym, ale także widoczne w contact center i w oddziałach, to proces rozpoczęty w jednym kanale może być zakończony w innym – bez ponownego wprowadzania danych.

Umożliwienie klientom nawiązania szybkiej i bezproblemowej relacji z bankiem przez internet pozwala na zwiększenie jego satysfakcji oraz na ograniczanie kosztów pozyskania klienta. Umożliwia także dotarcie do grup klientów, nie zainteresowanych tradycyjnymi kanałami bankowymi.

Integracja z core-bankowym systemem wspiera podtrzymywanie relacji z obecnymi klientami, umożliwia także otwieranie nowych rachunków.

Unisystem to:

 • obniżenie kosztów pozyskania klienta,
 • automatyzacja procesów,
 • łatwa implementacja reguł biznesowych,
 • zarządzanie formularzami,
 • inteligentne konektory do innych systemów (np. core-banking, systemy typu work-flow, CRM).

UniSystem może być udostępniany:

 • w portalach sprzedażowych banków, w celu procedowania wniosków online pochodzących od potencjalnych klientów,
 • jako element systemu transakcyjnego banku, do obsługi produktów i usług, z których klient już korzysta lub zamówienia nowych (np. podwyższenie limitu kredytu, zamówienie wyciągu, uruchomienie dodatkowego rachunku itp.),
 • do obsługi sprzedaży prowadzonej przez sieć tradycyjną: w oddziałach lub poprzez sieć agencji i pośredników.

W ramach orzwiązania dostępne są następujące funkcjonalności:

 • implementacja dowolnych produktów finansowych – rachunki, lokaty, kredyty, produkty niebankowe, ubezpieczenia itp.
 • możliwość zastosowania rozwiązania w różnych kanałach: w serwisie internetowym, w serwisie transakcyjnym, w systemie oddziałowym lub w systemie wykorzystywanym w bankowym contact center,
 • system instalowany w infrastrukturze banku lub w modelu SaaS,
 • zarządzanie formularzami, dostosowanie szaty graficznej formularzy,
 • predefiniowane moduły (dane osobowe, dane kontaktowe, dane o dochodach itp.),
 • integracja z systemem bankowym.

Case Study

UniSystem to rozwiązanie skutecznie stosowane od wielu lat w zakresie bankowości detalicznej mBank S.A. na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Funkcjonujące w ramach grupy rozwiązania koordynują działanie około 50 wniosków na stronach WWW i dodatkowo 100 wniosków dostępnych z poziomu serwisów transakcyjnych.

Wyzwania: integracja wniosków produktowych dla klientów banku z systemem transakcyjnym; umożliwienie definiowania formularzy wniosków produktowych właścicielom biznesowym; obsługa wniosków wielojęzycznych.

Rozwiązanie: Implementacja odrębnego serwisu wnioskowego, zintegrowanego z systemem transakcyjnym (mBank w Polsce, Czechach i na Słowacji, MultiBank).

Implementacja została dokonana przy wykorzystaniu UniSystemu, odpowiedzialnego za tworzenie i zarządzanie formularzami internetowymi, pozwalającego na dowolną konfigurację wniosków on-line (w tym wniosków kredytowych) oraz integrację z systemem transakcyjnym banku (Altamira/Alnova Financial Solutions).

UniSystem pozwala na dowolne łączenie formularzy i zarządzanie scenariuszami przepływu danych, uzależnionymi od wielu czynników. System został rozszerzony o obsługę różnych wersji językowych.

Wdrożenia: mBank (Polska, Czechy, Słowacja), MultiBank, Credit Agricole (jako system wspierający sprzedaż kredytów hipotecznych – Mortgage Online).