Procesy
eCommerce

Zintegrowana platforma UniPartner pozwala na skuteczne zarządzanie procesem tworzenia i rozliczania działalności programów partnerskich wspierających sprzedaż produktów poprzez uczestnictwo serwisów pośredniczących.

Koncepcja platformy UniPartner jest autorskim rozwiązaniem InterconSystems i posiada najbardziej rozbudowaną funkcjonalność spośród wszystkich dostępnych na rynku produktów. Jej funkcjonalność i szerokie możliwości zostały docenione przez wielu znaczących klientów na rynku krajowym i zagranicznym, którzy poszukiwali oprogramowania pozwalającego na dopasowanie się do koncepcji prowadzonych działań promocyjnych.

Zaletą rozwiązania UniPartner, oprócz szerokich możliwości w zakresie realizowanych funkcji, jest możliwość integracji z podstawowymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa co pozwala na uproszczenie procesu komunikacji i skuteczniejsze raportowanie wyników podejmowanych działań.

Oprócz rozwiązań technologicznych, InterconSystems oferuje współprace już na etapie tworzenia koncepcji własnych programów partnerskich. Posiadając doświadczenia w zakresie obsługi programów na wielu zróżnicowanych rynkach, specjaliści spółki potrafią dopasować optymalną strategię marketing-mix do aktualnych potrzeb i możliwości klienta.