Komunikacja
i praca grupowa

InterconSystems, posiadając szerokie kompetencje w zakresie projektowania systemów zarządzania przepływem danych, dostarcza kompleksowe rozwiązania zapewniające optymalny przepływ informacji wewnątrz organizacji oraz współpracę pomiędzy uczestnikami procesów lub poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy.

W ofercie firmy znajdują się wdrożenia z zakresu:

  • Zarządzania projektami,
  • Publikacji i zarządzania przepływem informacji oraz
  • Raportowania zdarzeń (błędów)

Spółka oferuje swoim klientom dopasowanie architektury do potrzeb zgłaszanych przez strony reprezentujące interesy organizacji oraz dostarczenie kompletnego oprogramowania stworzonego według wstępnej specyfikacji funkcjonalnej.

W ofercie InterconSystems znajdują się rozwiązania:

  • Autorskie – bazujące na własnych koncepcjach programistycznych pozwalających na optymalne przystosowanie środowisk intranetowych i ekstranetowych do potrzeb odbiorcy,
  • Tworzone w oparciu o platformę aplikacji Microsoft Sharepoint – rozwiązanie wspierające procesy zarządzania informacją w środowisku biznesowym oraz
  • Bazujące na technologii Jira – oprogramowaniu oferującemu możliwość zarządzania projektami i prowadzenia systemów ticketowych (zgłaszania błędów).