Branże

„We deliver functionality, not the code”

InterconSystems to prężnie działający development house posiadający doświadczenia we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach,których sukces rynkowy i organizacyjny zależy od efektywnego zarządzania informacją (data drivenorganization) bez względu na jej pochodzenie i złożoność.

Oferta spółki skierowana jest w szczególności do klientów oczekujących wysokiej wydajności rozwiązań, przystosowanych do intensywnego wykorzystania przez dziesiątki tysięcy użytkowników czy wytrzymujących nagłe zwiększenie ruchu w obrębie całego systemu. Z tego punktu widzenia do głównych odbiorców usług oferowanych przez firmę należą instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele oraz wszelkie podmioty prowadzące zaawansowane działania w obszarze e-commerce.