Bankowość internetowa

Podstawowym obszarem wsparcia ze strony InterconSystems dla instytucji z branży bankowej jest obszar szeroko rozumianej bankowości internetowej. Doświadczenie firmy w zakresie tworzenia rozwiązań skierowanych do użytkowników sieci sięga początków bankowości elektronicznej w Polsce i nieustannie powiększa się wraz z realizacją kolejnych projektów.

Do najważniejszych elementów oferty rozwiązań bankowości elektronicznej można zaliczyć przede wszystkim takie rodzaje działalności jak:

  • Projektowanie i wdrażanie interfejsów systemów transakcyjnych (w wersji klasycznej i mobilnej),
  • Tworzenie rozwiązań do obsługi wniosków składanych kanałem internetowym w tym rozwiązania cross i up-sellingowe(UniSystem),
  • Realizację rozbudowanych systemów partnerskich dla potrzeb intensyfikacji sprzedaży (UniPartner),
  • Wdrażanie rozbudowanych rozwiązań portalowych,
  • Dostarczanie rozwiązań intranetowych na potrzeby wewnętrzne instytucji,
  • Rozwiązania sprzedażowe (systemy portalowe) dla oddziałów i agentów,
  • Doradztwo w zakresie rozwiązań graficznych i użyteczności serwisów internetowych.

Częścią oferty skierowanej do sektora bankowego jest również system UniDirect będący platformą do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, które na dobre zagościły w ofercie banków poszukujących źródeł dywersyfikacji przychodów.

Zaletą rozwiązań oferowanych przez spółkę jest możliwość integracji tworzonych rozwiązań z systemami core’owmi instytucji co w znaczący sposób zwiększa efektywność rozwiązań.