Backoffice

Ważną częścią oferty skierowanej do sektora bankowego są rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie kanałami dostępowymi i procesami zapoczątkowanymi w punktach styczności banku z otoczeniem w internecie.

Wdrażane systemy, zarówno prostsze w obsłudze systemy portalowe czy rozwiązania o bardziej dynamicznej charakterystyce funkcjonowania, wyposażone są w dopasowane do potrzeb instytucji systemy back-office pozwalające na kontrolę i dokładną analizę realizowanych czynności.

Podstawowymi narzędziami są rozwiązania oferowane w ramach grupy produktów UniSystem (zarządzanie wnioskami i sprzedaż usług), UniDirect (sprzedaż ubezpieczeń) oraz UniPartner (budowa programów partnerskich). Wszystkie z wymienionych rozwiązań umożliwiają integrację swych funkcjonalności z aplikacjami wewnętrznymi banku dzięki czemu dane pozyskane …

Do wspólnych cech wymienionych wcześniej produktów możemy zaliczyć:

  • Duże możliwości w zakresie automatyzacji procesów,
  • Mierzalność efektów i możliwości dokładnej analizy wyników działania aplikacji,
  • Zwiększenie efektywności sprzedaży dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie leadnurturing,
  • Zwiększenie wydajności i elastyczności poszczególnych obszarów działania banku,
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów.

InterconSystems oferuje również zaawansowane rozwiązania ECMS (Enterprise Content Management System) pozwalające na obsługę bardzo rozbudowanych struktur portalowych, obsługiwanych przez dziesiątki autorów i umożliwiających dalszą integrację z kolejnymi rozwiązaniami systemowymi.