Ubezpieczenia Direct

Podstawowym rozwiązaniem w ofercie InterconSystems skierowanym do branży ubezpieczeniowej jest system UniDirect, który pozwala na kompleksową obsługę internetowego kanału sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

Rozwiązanie zaprojektowane modułowo umożliwia obsługę procesów związanych z oferowaniem dowolnych produktów ubezpieczeniowych (zróżnicowanych pod kątem reguł, taryf i uzależnionych od dowolnych parametrów) oraz dokonanie transakcji zakupu polisy w kanale on-line.

Oprócz integracji z systemem core’owym ubezpieczyciela, UniDirect zapewnia również:

 • integrację z wybranym systemem płatności online,
 • komunikację z klientem w zakresie finalizacji zakupu poprzez
  • przesłanie wiadomości SMS z informacją o zakupionej polisie,
  • przesłanie wiadomości e-mail z informacjami o statusie przetwarzania transakcji,
  • przesłanie dokumentu polisy do wydruku.
 • Wsparcie w obszarze związanym z odnowieniami produktów i działaniami cross-sellingowymi.

Do głównych zalet związanych z wdrożeniem rozwiązania w przedsiębiorstwie należy zaliczyć:

 • Zdecydowane obniżenie kosztów pozyskania klienta,
 • Automatyzację procesów związanych z nabyciem produktu,
 • Intuicyjny model zarządzania systemem i prostotę w zakresie implementacji reguł biznesowych,
 • Kompleksowe możliwości zarządzania formularzami (w tym tworzenie własnych).

W oparciu o profile użytkowników system UniDirectumożliwia tworzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych z dostępem przez internet, dzięki której to funkcjonalności klient towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymuje:

 • dostęp do historii produktów zakupionych w kanale internetowym,
 • możliwość zarządzania polisami oraz
 • narzędzia do uproszczonej procedury przedłużania ubezpieczeń.