Kanały dostępu

InterconSystems oferuje rozwiązania odpowiadające pełnemu zakresowi metod nowoczesnego kontaktu banku z klientami. W ofercie spółki dostępne są rozwiązania wspierające bank w obszarach takich jak:

  • www (w tym rozwiązania mobilne),
  • Contact Center będące poszerzoną wersją klasycznego callcenter,
  • Smart TV
  • Wielofunkcyjne interfejsy głosowe.