Pozostałe przykłady realizacji

Klient: Expander

  • Projekt funkcjonalny i graficzny portalu oraz wdrożenie na wspólnej platformie portalowej (startPortal).

Klient: Skandia

  • Projekt funkcjonalny i graficzny portalu oraz wdrożenie na wspólnej platformie portalowej (startPortal) wraz z wersją mobilną rozwiązania.

Klient: Skandia Życie

  • projekt i wdrożenie interfejsu użytkownika systemu MyFinance przeznaczonego dla pracowników sprzedaży

Klient: England.pl (pośrednik finansowy)

  • system transakcyjny, umożliwiający rejestrację użytkownika, dokonanie transferu oraz przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy – projekty interfejsu użytkownika, realizacja i wdrożenie systemu oraz wspierającego systemu back-office
  • Projekt funkcjonalny i graficzny portalu oraz wdrożenie na wspólnej platformie portalowej (startPortal).