Transfery pieniężne

InterconSystems posiada doświadczenia w tworzeniu rozwiązań rozliczeniowych na potrzeby międzynarodowych pośredników płatności błyskawicznych funkcjonujących w sposób alternatywny do klasycznego międzynarodowego systemu bankowego.

Oprócz tworzenia rozwiązań technologicznych pozwalających na zarządzanie aktywami finansowymi, spółka posiada kompetencje w zakresie doradztwa biznesowego związanego z takimi obszarami jak:

  • Zarządzanie kursami rozliczeniowymi,
  • Monitorowaniem i analiza sald rozliczeniowych,
  • Rozliczanie transakcji i ocena bieżącej rentowności,
  • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników systemu,
  • Prowadzenie indywidualnych rachunków rozliczeniowych czy
  • Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.

Rozwiązania zaprojektowane i wdrożone przez spółkę zyskały akceptację ze strony krajowych(KNF i GIODO)i zagranicznych instytucji kontrolnych w obszarach:

  • przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa środków w międzynarodowym obrocie finansowym oraz
  • ochrony danych osobowych.