Branże:
pozostałe

InterconSystems to software house o ugruntowanej pozycji rynkowej, za którego kompetencje i jakość dostarczanego oprogramowania świadczą przykłady wdrożeń dla najbardziej znanych polskich przedsiębiorstw.

Oprócz zaplecza technologicznego o potencjale firmy decyduje zespół doświadczonych konsultantów i analityków, którzy dopasowują rozwiązania do realiów biznesowych klientów spółki.

W gronie firm, które korzystały z usług wdrożeniowych InterconSystems, znajdują się przedsiębiorstwa reprezentujące takie branże jak:

 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Pośrednictwo finansowe
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • Branża lotnicza czy
 • Sprzedaż detaliczna

Naszą aktywność koncentrujemy na rozwiązaniach związanych z efektywnym przetwarzaniem dużych ilości danych, których jakość stanowi podstawę sukcesu rynkowego naszych klientów. W obszarze specjalizacji InterconSystems znajdują się projekty technologiczne i doradcze skupiające się na:

 • rozwiązaniach związanych z pozyskiwaniem nowych klientów (sprzedażą) oraz obsługą procesów sprzedaży,
 • automatyzacji procesów biznesowych,
 • wykorzystaniu zdalnych kanałów dostępu,
 • wdrażaniu i integracji systemów,
 • rozwijaniu systemów Klienta i ich adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu,
 • działaniach e-commerce (programy partnerskie / sieci afiliacyjne)
 • outsourcingu IT w zakresie związanym z prowadzeniem projektów,
 • analizach, doradztwie oraz badaniach użyteczności rozwiązań.